پنجشنبه 28 تیر 1397

لیست خدمات و فرآیند اجرا برای اتباع و مهاجرین خارجی

لیست خدمات

• صدور، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی

• رفع موانع تحصيلي اتباع خارجي

• ثبت فوت و ابطال مدارك اتباع خارجي

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397