یکشنبه 01 مهر 1397

شاخص های گزینش و رسیدگی به شکایات مربوطه کد (10031075000)

 

اقدامات مربوط به فرآیند گزینشی:

1-      تمام اقدامات گزینشی از بدو ورود  یعنی دریافت معرفی نامه ،اخذ مدارک و تشکیل پرونده ،انجام استعلامات ،تحقیقات و مصاحبه و سایر اقدامات تا مرحله پایانی ابلاغ رای ابتدا بصورت دستی مستند سازی میگردد.

2-      سپس کلیه اقدامات و مراحل  طی شده مذکور در بند اول اعم از اقدامات و جوابیه های وصولی در سیستم نرم افزار (برنامه تعریف شده ) گزینش درج میگردد.

3-       کمترین اقدامی در گزینش افراد می ماند که دستی انجام بگیرد ولی در سیستم تعریف شده کامپیوتری درج نگردد مانند ثبت ارسال و مراسلات (مکاتبات) و درج سریال و ردیف شماره اوراق پرونده ها لذا کلیه اقدامات و مستندات در این واحد بصورت دقیق دستی و سیستمی اقدام و ثبت و ضبط میگردد.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397