یکشنبه 01 مهر 1397

معرفی مدیرکل

عزیز حسنی نالوسی
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

معرفی دفتر

عزیز حسنی نالوسی
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

تحصیلات

ليسانس حقوق قضايي ،  دکتراي دامپزشکي


سوابق

رييس سازمان ملي جوانان استان آذربايجان غربي

رييس خانه جوان اروميه

مشاور استاندار در امور جوانان

فرماندار شهرستان سردشتمقالات

  • //
  • //
  • //

اهداف و وظایف دفتر


1-  برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري نشستهاي منطقه هاي استان بااستانهاي کشورهاي همسايه با رويکردهاي اقتصادي و بازرگاني و توسعه منطقه اي با هماهنگي ساير واحدها و دستگاههاي ذيربط در راستاي اسناد بالادستي وقوانين و مقررات مربوط
2- برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايش هاي اقتصادي در امور سرمايه گذاري، اشتغال، توليد و بهره وري از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط در قالب اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط
3- پيگيري مسائل و مشکلات مربوط به سرمايه گذاران از طريق ساير سازمانها
4- شناسايي تنگناهاي موجود در فرايند سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاران ، بخصوص در مناطق محروم با همکاري دستگاههاي اجرايي
5- نظارت بر روند سرمايه گذاري خارجي با همکاري اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان
6- ايجاد هماهنگي لازم با دستگاههاي ذيربط در زمينه تشکيل نمايشگاههاي برون مرزي با رويکرد جذب سرمايه گذاري خارجي
7- انجام هماهنگي هاي لازم بين واحدهاي خدمات رسان سرمايه گذاري و دستگاههاي ذيربط استان
8- نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات توسط بانکهاي عامل به سرمايه گذاران و واحدها توليدي در سطح استان در راستاي قوانين و مقررات مربوط
9- تسهيل در ايجاد پنجره واحد سرمايه گداري و وحدت رويه در ارايه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان
10- هماهنگي در امر صدور مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران در استان
11-همکاري در مطالعه ، بررسي و پيگيري اظهار نظر در خصوص وضعيت توليد واشتغال واحدهاي داراي وضعيت بحراني و انعکاس آن به دستگاههاي ذيربط
12-همکاري براي تنتظيم پيش نويس طرح ها ، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعيت توليد و اشتغال واحدهاي توليدي و واحدهاي داراي وضعيت بحراني دراستان
13- اخذ و بررسي گزارشهاي تحليل از وضعيت بازار کار (اشتغال ،توليد و بهره وري) بر اساس گزارشات مدون ملي و سازمان برنامه و بودجه استان و ارايه پيشنهادات لازم به شوراها و کميسيونهاي ذيربط در استان
14- نظارت بر نحوه اجراي مصوبات کارگروه تخصصي اشتعال استان و ارايه پيشنهادات در راستاي رفع مشکلات اجرايي و پيگيري مصوبات آن
15-هماهنگي با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي ذيربط جهت تشکيل شوراي هماهنگي بانکهاي استان و بررسي و نظارت بر عملکرد آنها در بحث تسهيلات
16- هماهنگي و پيگيري مصوبات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولتي در سطح استان
17- نظارت بر اجراي مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور


نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

شماره تماس

تصاویر کارمندان

 عزيز حسني نالوسي  مديرکل دفتر جذب وحمايت از سرمايه گذاري استانداري  ۳۱۹۷۲۶۵۸  
 مسعود حاج عليلو  معاون مديرکل  ۳۱۹۷۲۶۵۷  
 حجت فقيه اردوبادي  کارشناس هماهنگي وپيگيري  ۳۱۹۷۲۶۵۸  
 عباس عباسپور  کارشناس مسئول امورتوليد واشتغال  ۳۱۹۷۲۶۴۲  
 علي حسن پور گميچي  کارشناس جذب وحمايت از سرمايه گذاري داخلي  ۳۱۹۷۲۶۵۶  
 علي شادجو  کارشناس جذب وحمايت از سرمايه گذاري خارجي  ۳۱۹۷۲۶۵۰  
 عباداله اکبري  کارشناس امورتوليد واشتغال بخش کشاورزي وخدمات  ۳۱۹۷۲۶۴۳  
 بهزاد رسولي  کارشناس امورتوليد واشتغال بخش صنعت و معدن  ۳۱۹۷۲۶۶۰  

 

 

 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397