یکشنبه 01 مهر 1397

معرفی مدیر کل

مهران صفری

سر خط جدیدترین اخبار

مهران صفری

تحصیلات

 

کارشناس ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

عنوان پایان نامه: همکاریهای سه جانبه ایران،یونان و ارمنستان زمینه ها؛ اهداف و چشم انداز آینده


کارشناس حقوق دانشگاه پیام نور

 


سوابق

 

 • بخشدار دشتک(آواجیق)76-80

  بخشدار پلدشت 80-82

  معاون فرماندار چالدران 82-85

  کارشناس امور اجتماعی و انتخابات بخشداری دشتک 85-90

  کارشناس امور اجتماعی و انتخابات بخشداری سیلوانا 90-92

  عضو کارگروه شورای راهبردی ترویج کشاورزی بخش سیلوانا 90- 92

  عضو کمیته تحول اداری آموزش و پرورش سیلوانا 90- 92

  مسئول ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سیلوانا

  مسئول امور حقوقی فرمانداری ارومیه 93-94

  بازرس سلامت اداری فرمانداری ارومیه 93-94

  دبیر ستاد انتخابات و مسئول برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شهرستان ارومیه

  نماینده فرمانداری در کمیسیون تقویم اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه 93-95

  نماینده فرمانداری در هیات حل اختلاف قانون کار 93- 96

  جانشین دبیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالا وارز استان آذربایجان غربی94- 95

  معاون مدیر کل بازرسی، نظارت عملکرد استانداری آذرایجان غربی 96- ادامه دارد


مقالات

سیر تطور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دخالت نظامیان در قدرت سیاسی

سفر های استانی:احلام یا اوهام

هدفمندی یارانه ها و مخاطرات پیش رو

ناپایداری شرایط پایداری مفاهیم بنیادین روابط بین الملل


-Sivil Toplumya Kitlevi Toplumve Din'le Ilişkisi (Civil Societyor Mass Society and its Relation with Religion)

Yahudilik'deArz-ı mevudanlayışı


اهداف و وظایف دفتر

 

ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به ‌شكايات واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی مستقر به ‌منظور حسن انجام وظايف محوله‌و ايجاد هماهنگي لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.

هماهنگی درخصوص نحوه استقرار در استانداری ، فرمانداري و بخشداري هاي تابعه و ارتباط مستمر با مركز مديريت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقي وزارت کشور.

ارزیابی عملکرد واحدهاي استانداري ، فرمانداري ها و بخشداري ها.

تنظيم برنامه ‌بازرسي موردي و دوره‌اي و اجراي آن از طريق بازرسي‌هاي مالي و اداري..

انجام همكاري‌هاي لازم با گروه‌هاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله ‌و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.

تنظيم گزارش از نتايج بازرسي‌هاي انجام شده‌ و ارسال آن براي مراجع ذيربط.

بررسي و پاسخگوئي به‌شكايات و تقاضاهاي مردم كه‌از طريق نهاد رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور و ديگر ارگان‌هاي مسئول ارجاع مي‌گردد.

تهيه‌پيش‌نويس تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي لازم در ارتباط با استانداري و واحدهاي تابعه‌(فرمانداريها، بخشداريها و...) و ارائه ‌به‌  مركز مديريت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقي وزارت كشور براي سير مراحل تصويب با همكاري واحدهاي ذيربط.

عضويت وشركت در جلسات ، كميته و كارگروه ها با موضوع  تحول اداري،  ارتقاء سلامت  اداري ، ‌مبارزه‌ با فساد و رشوه و تكريم ارباب رجوع .

بررسي و اظهارنظر نسبت به ‌پيش‌نويس لوايح، تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي واصله ‌از مركز مديريت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقي وزارت كشور.

تنظيم و اظهارنظر دربارة متن قراردادهاي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته ‌با اشخاص حقيقي و حقوقي.

طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني.

معاضدت قضايي (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهيه ‌لوايح و مشاوره) مديران و كاركنان استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها در خصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در كليه ‌مراجع قضايي، اداري و محاسباتي.

همكاري با مركز مديريت  عملکرد، بازرسی و امور حقوقي وزارت كشور در خصوص كليه ‌دعاوي كه‌ در مركز عليه ‌استانداران، فرمانداران يا واحدهاي تابعه طرح و يا از سوي آنان عليه ‌اشخاص ديگر مطرح مي شود.

انجام امور ثبتي و مستندسازي اموال منقول و غيرمنقول استانداري و طرح دعاوي مالكيت و تصرف و متفرع برآنها و تملك اراضي و اماكن مورد نياز براساس قوانين موجود براي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته.

تهيه‌و تنظيم گزارش‌هاي حقوقي مورد نياز استاندار و واحدهاي مختلف استانداري، معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهارنظر مشورتي دربارة كليه‌ مسائل حقوقي و قضائي استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها.

نظارت، ارزيابي و بازرسي از نحوه اجراي كليه ماموريت ها و وظايف استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته و بازرسي از دستگاه هاي اجرايي استان.

دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين از كاركنان و واحدهاي تابعه استانداري و ديگر ادارات و تهيه‌گزارش جهت مقامات مافوق.

بررسي پيرامون صحت و سقم موارد مورد شكايت و پيگيري در اين زمينه‌جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي بمنظور اطلاع شاكي از نتيجه‌رسيدگي به‌شكايات 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

تصاویر کارمندان

احتشام وحیدی آذر

معاون حقوقی

044319725583

سیفعلی نوری

کارشناس بازرسی

04431972588

رضا ابراهیمی

کارشناس حقوقی

04431972609

 

سهراب ابراهیمی

کارشناس حقوقی

04431972618

 

الهوردی رجبی

کارشناس بازرسی

04431972595

امیر خلیلی

کارشناس بازرسی

04431972591

فخرالدین خلیلی

کارشناس حقوقی

04431972589

احمد علی حقیقی

کارشناس بازرسی

04431972592

رضا طالبی

کارشناس بازرسی

04431972586

نسرین پور صادق زاده

کارشناس بازرسی

04431972581

 

پیام رها

کارشناس ارزیابی عملکرد

04431972585

سهیلا رحمانی

کارشناس ارزیابی عملکرد

04431972586

 

محمود شکوری

کارشناس ارتباطات مردمی

04431972430

سمیه کریم خوشنوای آذری

کارشناس ارتباطات مردمی

04431972435

 

سمیرا شیرین بیگ

کارشناس ارتباطات مردمی

04431972437

 

سمیرا بابایی

کارشناس ارتباطات مردمی

04431972433

 

رضا جوان پرشور

کارشناس ارتباطات مردمی

04431972431

صابر جلایر

کارشناس ارتباطات مردمی

04431972434

لیلا رضایی

کارشناس ارتباطات مردمی

04431972432

 

 

//کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397