یکشنبه 01 مهر 1397

معرفی مدیر کل

غلامحسین ابراهیمی
مدیر هسته گزینش

سر خط جدیدترین اخبار

غلامحسین ابراهیمی
مدیر هسته گزینش

تحصیلات

//

//


سوابق

 • -        مسئول گزينش از آبانماه 1387

  -        مدير گزينش از سال 1388 تاكنون

  -        رئيس دفتر معاونت اداري ومالي و برنامه ريزي استاندار از سال 1378 تا 1387

  -        از سال 1365 تا 1366 رئيس دفتر ومسئول حراست فرمانداري سردشت

  -        از سال 1366 تا 1378 حراست استانداري

  -        ازسال 1377 تا سال 1378 مسئول دفتر استاندارمقالات

 • //
 • //
 • //

اهداف و وظایف دفتر

 • -مطالعه واجراي كليه بخشنامه ها و دستورالعملها وامور محوله از هيأت مركزي وهيأت عالي گزينش ودستگاه ذيربط

  -بررسي وتعيين صلاحيت اخلاقي ، اعتقادي وسياسي متقاضيان مشمول قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت داوطلبان اشتغال ، مأمورين ومنتقلين براساس ضوابط وملاكهاي پذيرش از جمله : استعلام از مركز اسناد ، استعلام از هيأت عالي ، مصاحبه ، تحقيق ، ارزيابي و ساير موارد

  -رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديد نظر

  -بررسي صلاحيت كاركنان مورد نياز هسته ومعرفي به هيأت مركزي گزينش جهت تاييد نهايي

  -شركت در جلسات ، گردهمايي ها برنامه هاي آموزشي هيأت مركزي وهيأت عالي گزينش وسايرمراجع.

  -تشكيل جلسات هسته ، تهيه وتنظيم صورتجلسه و پيگيري مصوبات آن جهت ارايه به هيأت مركزي گزينش.

  -پيگيري معرفي ، تاييد وصدور احكام انتصاب مسئولين گزينش از طريق دفتر استاندار وهيأت مركزي گزينش.

  -ايجاد همكاري وهماهنگي لازم باهيأت تخلفات اداري وحراست وساير مراجع ذيصلاح در امور محوله

  -نظارت وارزيابي عملكرد افراد تحت سرپرستي وپيشنهاد عزل ، نصب ،جابجايي ،تشويق و توبيخ به شوراي هسته و انعكاس به هيأت مركزي جهت تصميم نهايي.

  -نظارت برتشكيل بانك منابع اطلاعاتي گزينش در استانداري

  -پيش بيني وتأمين مصاحبه گران ومحققان فصلي ونيازهاي مالي وتداركاتي هسته .

  -ضبط ونگهداري كليه مدارك و پروند ه ها  با رعايت اصول طبقه بندي اسناد.

  -تهيه گزارشات وآمار عملكرد دوره اي هسته جهت ارايه به هيأت مركزي گزينش وبالاترين مقام دستگاه

  -برنامه ريزي ونظارت در اجراي اتوماسيون اداري گزينش وهمكاري با ساير دستگاهها در اين خصوص

نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

شماره تماس

تصاویر کارمندان

 رسول راستگو  كارشناس تحقيق  31972298  
 اسماعيل بخشي  كارشناس هسته  31972293  
 اسماعيل احمديان  كارشناس مصاحبه  31972294  
الناز اباذری اقدم  كارشناس مصاحبه  31972297  
 عبدالرضا خدادادي  كارشناس تحقيق  31972296  
 رضا خدايي آوانسر  كارشناس هسته  31972292   

 

//کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397