یکشنبه 01 مهر 1397

اکبر محمدی
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

تحصیلات

فوق لیسانس امور اجتماعی


سوابق

 • -

کتاب ها

 • -

مقالات

اهداف و وظایف دفتر

 • بررسی وشناسائی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی استان و تلاش در جهت ارتقاء سطح شاخص های مذکور
 • تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسیب های اجتماعی و ارائه پیشتهادات و راهکارهای لازم به مقامات مسئول و ذیصلاح
 • بررسی مسائل اجتماعی وفرهنگی استان ومنطقه وتعیین اولویت ها به منظور ارائه طرحهای کاربردی در شوراهها و کارگروههای ذی ربط
 • پیگیری اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور وسایر دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه امور اجتماعی وفرهنگی استان
 • بررسی واتخاذ تصمیمات کاربردی درخصوص راههای کنترل انحرافات وناهنجاریهای اجتماعی از طریق کار گروه اجتماعی، فرهنگی استان
 • انجام امور دبیرخانه ای کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان
 • بررسی رفتارهای اجتماعی وفرهنگی اقشار مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشی وروش های کاربردی ارتقاء سطح فرهنگ
 • مطالعه و بررسی وضعیت مسائل اجتماعی، فرهنگی وبهداشتی در سطح استان برای تنظیم اولویتهای آموزشی استان به منظور ارتقاء سلامت بهداشتی، روانی واجتماعی مردم
 • نظارت و پیگیری وضعیت اماکن عمومی استان به منظور بهبود شرایط و رسیدگی به مشکلات
 • انجام اقدامات لازم برای افزایش مشارکت مردم روستا وشهر در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی وعام المنفعه
 • انجام بررسی و مطالعه به منظور شناخت روشهای مشارکت مردم در امور اجتماعی وارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت مردمی دراستان با همکاری متفکران، صاحب نظران، هنرمندان، نخبگان خبرگان علمی فرهنگی استان
 • اجرای سیاستهای اجتماعی دولت از طریق سازمان های مردم نهاد
 • ساده سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد وانجام بررسی های لازم در خصوص هویت هیاٌت مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چاچوب قوانین ومقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط و دریافت و تنظیم و تکمیل پرونده متقاضیان سازمانهای مردم نهاد جهت صدور پروانه تأسیس
 • برنامه ریزی بمنظور توانمند سازی سازمان های مردم نهاد استان مطابق با قوانین ومقررات از طریق فرمانداران با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه
 • نظارت مستمر برفعالیت سازمان های مردم نهاد مطابق با قوانین ومقررات ازطریق فرمانداران باهمکاری واحدهای استانی سازمان های ذیربط و بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمان های مردم نهاد واعلام آن به مراجع ذیربط
 • بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق وارتقاء کیفی سازمان های مردم نهاد از طریق بستر سازی اجتماعی وهدایت منابع مختلف تخصیصی دولت در چهار چوب قوانین ومقررات مربوطه
 • هماهنگی وهمکاری با فرمانداری ها در راستای کلیه وظایف مربوطه به اهداف توسعه مشارکت های اجتماعی و تشکیل سازمانهای مردم نهاد در سطح استان
 • - فراهم آوردن زمینه ترویج نظم وانضباط وارتقاء امنیت اجتماعی، فرهنگی عفاف و حجاب و حفظ صیانت از ارزشهای اخلاقی، ارتقاء فرهنگ قانون مداری وتلاش درجهت صیانت ازحقوق شهروندی و رضایت عمومی و ارتقاء وحدت وهمبستگی ملی وهویت ایرانی اسلامی، با تأکید بر باورها وارزشهای دینی، قومی ومحلی
 • بررسی ونظارت بر دستگاهها ونهادهای فرهنگی متولی در امر پیشگیری آسیبهای اجتماعی استان
 • تلاش برای ارتقاء نشاط اجتماعی ورضایت عمومی در استان
 • - تلاش در جهت غنی سازی اوقات فراغت اقشار مختلف بویژه جوانان و نوجوانان و نظارت بر اقدامات واحدهای استانی دستگاههای متولی

نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

شماره تماس

تصاویر کارمندان

اکبر محمدی

 سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

04431972147

عباس ارژنگمهر

رئیس گروه تشکل های مردم نهاد

04431972302

مرتضی نظری

کارشناس تشکل های مردم نهاد

04431972147

کاظم غنی زاده

کارشناس مطالعات فرهنگی

04431972135

صلاح الدین مصطفی زاده

کارشناس مطالعات اجتماعی

04431972136

جعفر شکرانی

کارشناس اطلس اجتماعی

04431972184

جلال علی نژاد

کارشناس ورزش و جوانان

04431972185

محمد امامیان

کارشناس آسیبهای اجتماعی

04431972244

مهدی رحیم پور

مسؤل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

04431972147

آرزو علیزاده

رئیس گروه امور اجتماعی و فرهنگی

04431972191

لعیا ملک کانی

کارشناس عفاف و حجاب و حقوق شهروندی

04431972192

 

//کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397