یکشنبه 01 مهر 1397

پدافند غیر عامل مثل مصون سازی بدن انسان است، از درون مارا مصون میکند (مقام معظم رهبری مدظله العالی)

معرفی مدیر کل

مرتضی رضائیه آزادی
فوق لیسانس سیاسی

مرتضی رضائیه آزادی
مدیرکل اداره كل پدافند غير عامل

تحصیلات

فوق لیسانس سیاسی


سوابق


  از سال 1371 خدمت در اداره کل سیاسی  استانداری

   مسئول مواد ناریه و اسلحه و مهمات کارشناس مسئول عمران مرز کارشناس مسئول مسائل شمال عراق کارشناس واحد های تولیدی و کارگری

   مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های  دفاع مقدس از سال 1374 لغایت 1381

  مدیر کل امنیتی استانداری از سال 1392 لغایت 1394

  مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری از سال 1394 ادامه دارد


مقالات

 • //
 • //
 • //

اهداف و وظایف دفتر

 • -تدوین برنامه اجرایی پدافندغیرعامل استان درحوزه های مختلف.

  -فرهنگسازی ونهادینه سازی موضوع پدافندغیرعامل درسطح استان وواحدهای استانی دستگاهاجرایی

   -شناسایی وطبقه بندی زیرساخت ها ومراکزوتأسیسات درسطح استان وشهرستانهای تابعه.

  -تهیه برآوردتهدیدات استان (تهدیدات خارجی،تهدیدات امنیتی)

  -تهیه فهرست آسیبپذیری استان دربرابرتهدید ات وطبقه بندی آنها.

  -اولویت بندی مراکزحساس ومهم استان.

  -بررسی وتأییدطرحهای پدافندغیرعامل پروژه های حساس ومهم استانی براساس تقدم تعیین شده.

  -تهیه وتدوین طرحهای پدافندغیرعامل استان وواحدهای استانی دستگاههای اجرایی.

  -پیگیری،نظارت وبرنامه ریزی به منظوراجرای طرحهای پدافندغیرعامل مصوب استانی.

  -پیگیری تأمین وتخصیص اعتبارات استانی وسایرپشتیبانی های موردنیاز،

  -اجرای سیاستها و راهبردهای کلان کمیته دایمی پدافندغیرعامل درسطح استان.

  -هماهنگی باکمیته دایمی پدافندغیرعامل کشوردراجرا ونظارت برطرحهای استان.

  -حفاظت وامنیت طرحهای پدافندغیرعامل استانی.

  -نظارت بربرآورداعتبارموردنیازطرحهای پدافندغیرعامل استان و ارایه برای تصویب درمراجع ذیصلاح

نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

شماره تماس

تصاویر کارمندان

 نادر کاظمی  رئیس گروه تهدیدات تخصصی  32758248  
داود آقائی
 رئیس گروه طرح و اجرا     32758248  
 علیرضا سهندی  کارشناس امور سایبری و فن آوری اطلاعات  32758248  
سالار باقری  کارشناس آموزش و پژوهش  32758248  
 خضر کاک درویشی  کارشناس ناظر تخصصی پدافند غیر عامل  32758248  

 

//کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397