یکشنبه 01 مهر 1397

سیف الله مطلبی
مدیرکل امور شهری و شوراها

تحصیلات

//

//


سوابق

 • //
 • //
 • //

مقالات

 • //
 • //
 • //

اهداف و وظایف دفتر

 • -مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات  رفاهی  به منظور شناخت و تعیین  نیازهای  مالی و خدماتی شهرهای استان

  -همکاری با دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری  به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط  لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در شهرها

  -بررسی طرح های عمرانی شهرداری پس از  اخذ نظر دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک ، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور  و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گردد.

  -مطالعه و بررسی  در مورد منابع درآمد شهرداری ها  به منظور ارایه خط مشیو اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آنها .

  -بازرسی از کلیه  اقدامات اجرایی  شهرداری ها  در سطح شهر ها و تهیه گزارشات دوره ای  جهت مراجع ذیربط

  -همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان  در تعیین الویت شهرها از نظر  مبارزه با خطرات  ناشی از سیل  و بلایای طبیعی  برای تخصیص  اعتبارات  لازم بر اساس  قوانین و مصوبات شورای برنامه ریزی  و مدیریت استان و سایر شوراهای مرتبط

  -بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست  در قالب  کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی  ذیربط و پیشنهادات شهرداری ها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری

  -صدور دستورالعمل لازم به شهرداری ها به منظور  ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های توسعه شهری  اعم از مالی و اعتباری ، خدماتی و عمرانی

  -جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه  شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و شورای اسلامی  فرادست استان  و بررسی  اقدامات و عملکردآنها و گزارش های ارسالی شهرستان ها

  -ارایه پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضای شورای اسلامی شهرها و شورای فرادست با وظایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر  مسایل مورد نیاز در جهت اجرای  هر چه  مطلوب تر وظایف و امور نظارتی  مربوطه  و پیگیری  مراحل  اجرایی

  -ارایه پیشنهاد  برنامه آموزشی  به واحد  مرتبط با آموزش  کارکنان  به منظور آشنایی کارکنان استانداری  ، فرمانداری و بخشداری  ها با قوانین ، آئین نامه  ها و دستورالعمل  های مربوط به به شورای اسلامی

  -برنامه ریزی و پیگیری  در جهت بر پایی  همایش های استانی  و شهرستانی  با حضور  اعضاءشورای اسلامی  شهرها و شورای اسلامی فرادست  بمنظور  تبیین  سیاستهای  و خط مشی های عمومی  دولت  در استان  و تشویق و ترغیب  آنان جهت  اجرای  آن در حوزه  نظارتی  مربوطه

  -بررسی شکایات واصله از شهرداری ها ، شورای اسلامی شهرها و شورای اسلامی  فرادست  و رسیدگی لازم  مطابق قوانین و مقررات

  -بررسی نیازها  و اقدامات مالی شهرداری ها و نظارت بر  انجام  امور مربوط  به حسابرسی آنها

  -نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها  از طریق اجرای وظایف محوله  به دبیرخانه شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان

  -راهبری و  نظارت بر برنامه های پژوهشی شهرداری ها از طریق  ایفای  وظایف  محوله  به دبیرخانه شورای  پژوهشی امور  شهری استان

  -ارایه راهبرد  در توسعه  امور  فناوری اطلاعات شهرداریها

  -بررسی تعرفه های عوارض  محلی  و بهای  خدمات پیشنهادی شهرداری ها و شواهای اسلامی شهرها  و پیگیری  انجام مراحل قانونی و ابلاغ آن (موضوع  آیین نامه  اجرایی وضع  و وصول  عوارض )

  -پیگیری امور  مرتبط  با درجه بندی و تاسیس شهرداری ها

  -عضویت و شرکت در کارگروه ها  و کمیسیون های مرتبط با  شهرداری ها و شورای اسلامی  شهرها  و  شوراهای  اسلامی فرادست

  -پیگیری امورات مرتبط با سازمان های  وابسته به شهرداری های استان

  -انجام تمام امورات مربوط به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

شماره تماس

تصاویر کارمندان

 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1397