ﺳﻪشنبه 05 بهمن 1395

مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری آذربایجان غربی

رسول مقابلی 
رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات 

تحصیلات

کارشناسی ارشد


سوابق

 • رئیس امور مالی استانداری
 • بخشدار مرکز استان و شهرستان های شمالی استان به مدت 5 سال
 • مسئول حوزه های اداری مالی، امور اجتماعی، انتخابات، امور شهری و روستایی فرمانداری

مقالات

 • //
 • //
 • //

اهداف و وظایف دفتر

 • هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان
 • هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری
 • بررسی و تجزیه تحلیل اعتباری پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط
 • برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه و تنظیم بودجه سالانه و واحدهای سازمانی تابعه
 • تهیه، سنجش و تنظیم گزارشهای لازم از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرحها و برنامه های استانداری
 • انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزینه کرد آنها
 • تنظیم موافقت نامه بودجه در قالب برنامه ها پس از وصول بودجه مصوب و پیگیری در حصول تخصیص ها
 • نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه
 • هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه
 • انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و و احدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور
 • نظارت عالیه بر نحوه اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری
 • برنامه ریزی های لازم در جهت توانمندسازی و افزایش بهره وری کارکنان و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی در استانداری و واحدهای تابعه وابسته
 • مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه، مستندسازی فرآیندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها، تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روشهای انجام کار
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط
 • نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته بر اساس سیاستها، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط
 • تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری واحدهای تابعه و وابسته
 • انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی اعم از تعیین اولویتهای نیازهای پژوهشی، بررسی طح های پژوهشی و ... استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات و واحدهای تابعه و وابسته
 • مدیریت و نظارت بر اجرایی سازی سیاست های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی و توسعه دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی استان
 • برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیتها در حوزه فناوری اطلاعات استان در چارچوب مصوبات ابلاغ شده و اسناد بالادستی استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • مطالعه و بررسی و اولویت بندی طرح های فناوری اطلاعات استان
 • نظارت بر توزیع و تخصیص اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان
 • نظارت و راهبری جهت ارتقا امنیت داده و اطلاعات دستگاههای اجرایی استان
 • همکاری با شورای تامین برنامه ریزی استان در مباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی
 • ارائه پیشنهاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات
 • پیگیری و نظارت بر فرآیند اجرای برنامه های آموزشی حوزه فناوری اطلاعات کارکنان دستگاههای اجرایی استان
 • پیگیری برگزاری همایش ها و سمینارها و ..... در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط
 • ارزیابی وضعیت فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی استان
 • نظارت بر واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان
 • برنامه ریزی بمنظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری و واحدهای مرتبط
 • مطالعه، بررسی و نظارت بر طرحهای تحقیقاتی و انتقال توسعه فناوری در استان با همکاری دستگاه اجرایی و واحدهای مرتبط
 • برنامه ریزی، سازمان دهی و نظارت بر کلیه فعالیت ها در حوزه انتقال و توسعه فناوری در استان با همکاری دستگاه اجرایی و واحدهای مرتبط
 • همکاری در تهیه اسناد بالا دستی مربوط به توسعه فناوری در استان و تهیه طرح جامع و توسعه فناوری استان با همکاری دستگاه های اجرایی و واحدهای مرتبط
 • نظارت بر واحدهای فناورانه دانشگاهی و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فناوری استان و هماهنگی لازم بین واحدهای مرتبط
 • نظارت و هدایت فعالیت های پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری استان با همکاری دستگاه های اجرایی واحدهای مرتبط
 • نظارت و هدایت فعالیت های بنیاد نخبگان استان
 • نظارت بر افزایش بهره مندی نخبگان و پژوهشگران استان از اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری دستگاه های اجرایی و واحدهای مرتبط
 • نظارت بر فعالیت و گسترش شرکت های دانش بنیان با همکاری دستگاه های اجرایی واحدهای مرتبط
 • جمع بندی پیشنهادات مربوط به سیاست های حمایتی به منظور توسعه تحقیق و فناوری در واحدهای اقتصادی و دستگاه های اجرایی
 • نظارت بر اجرای برنامه ها و سیاست های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حوزه توسعه فناوری در استان
 • هماهنگی و نظارت بر اجرای همایش ها و جشنواره ها و نمایشگاه های مرتبط با تحقیقات و توسعه فناوری در استان
 • نظارت و برنامه ریزی جهت توسعه متوازن فناوری در استان
 • نظارت عالیه بر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان به نمایندگی از استاندار
 • تهیه برنامه های استراتژیک، بلندمدت و سنواتی استانداری و واحدهای تابعه
 • پایش مستمر نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای موجود در اجرای برنامه های استانداری و واحدهای تابعه
 • تدوین شاخص و سنجش و تحلیل و آسیب شناسی کارایی و بهره وری فعالیت های استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • استقرار چرخه بهره وری در استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • ارائه راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص های کارایی و بهره وری استانداری و واحدهای تابعه و وابسته
 • نظارت عالیه بر تحقق ارتقای شاخص های بهره وری در بخش های دولتی و غیر دولتی استان به نمایندگی از استانداری
 • برنامه ریزی و نظارت برنامه های توسعه مدیریت و فناوری های نوین مدیریتی در سطح استانداری و واحدهای تابعه
 • بررسی و آسیب شناسی و تدوین برنامه های ارتقای فرهنگ سازمانی در سطح استانداری و واحدهای تابعه
 • تهیه گزارش کارشناسی و تحلیلی از دستور جلسات و برنامه ارائه شده به شورای برنامه ریزی و توسعه و شورای راهبردی توسعه مدیریت حسب دستور ویژه استاندار
 • جمع آوری، تدوین و نگهداری اطلاعات، مدارک و آمار و مستندات مرتبط با برنامه ریزی در استانداری و واحدهای تابعه و ارائه گزارش به مراجع مافوق در این خصوص

نام و نام خانوادگي

پست سازمانی

شماره تماس

تصاویر کارمندان

 

//

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استانداری آذربایجان غربی می باشد. 1395