معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذبایجان غربی گفت: مطبوعات در جهت ارتقای سلامت جامعه تلاش کنند.

رادفر در دیدار به اعضای هیات رییسه خانه مطبوعات استان که به مناسبت روز خبرنگار ترتیب یافت، گفت: مطبوعات و رسانه های می توانند با شفاف سازی و نقد منصفانه در جهت ارتقای سلامت مادی و معنوی جامعه کمک کنند.

وی با تاکید بر افزایش روحیه نقد پذیری مدیران دستگاه های اجرایی گفت: در بسیاری از مواقع نقد منصفانه می تواند برای ارتقای سیستم و حل مشکلات آن کمک کند و در این زمینه باید مدییران از نقد منصفانه استقبال کنند .

رادفر با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین توطئه های دشمنان ایجاد نا امیدی و یاس در جامعه است گفت: مطبوعات باید امید آفرینی کنند و نگذارند دشمنان به اهداف شومشان برسند.