به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری اذربایجان غربی ، جمعی از مسئولین و همکاران روابط عمومی دستگاههای اجرایی و دانشجویان این رشته با حضور در موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان استان ، با آماده نمودن  و بسته بندی کیف های آموزشی به کمک پروانه های کاغذی و پویش انسانیت 2 آمدند .

پروانه های های کاغذی ، حرکت مردمی در راستای کمک به تحصیل کودکان بی بضاعت است و پویش انسانیت 2 این بار با پروانه های کاغذی کیف های و اقلام اهدایی خیرین را جمع آوری ، بسته بندی و در بین کودکان مناطق محروم و بی بضاعت توزیع می کند .