پیمان آرامون درنخستین جلسه کارگروه آلودگی هوا و گردوغباراستان ادامه داد:متاسفانه شاهدیم باغ شهرارومیه که زمانی به عنوان شهر پاک یکی از مناطق برای گذران دوران درمان بیماران ریوی بود، الان شاهدیم تبدیل به شهری با روزهای ناسالم برای همه گروههای جامعه شده است. این خودبخود نبوده و ناشی از ضعف درسیستم مدیریت شهری و عدم توجه به مباحث زیست محیطی است.
وی افزایش سرانه استفاده از خودروهای شخصی در سفرهای درون شهری از 50 درصد به 70 درصد در10 سال گذشته، بلند مرتبه سازی در مسیر کریدورها و دالان های ورودی هوای شهرارومیه ، استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی با عمر بالای 20 سال و سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در باغات و مزارع حاشیه شهر و عدم برخورد با متخلفان را از جمله عوامل تشدید آلودگی هوا درمرکز استان اعلام کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری با بیان اینکه آلودگی هوا و گردوغبار مشکلات جدی برای سلامت افراد ایجاد کرده است تصریح کرد:کارگروه آلودگی هوا و گردوغبار استان در حوزه حمل ونقل و مقابله با گسترش کانون های آلاینده بصورت جدی وارد عمل خواهد شد و با عوامل بحران ساز و تشدید کننده آلودگی بطور جدی برخورد می شود.
جلوگیری ازتردد تمامی خودروهای بدون برگه معاینه  فنی در محدوده ارومیه و شهرهای بزرگ استان، الزام ناوگان حمل ونقل عمومی به اخذ برگه معاینه فنی هر6 ماه وجلوگیری از ورود کامیون ها به محدوده مرکزی شهرارومیه در6 ماهه دوم از سال درساعات از طول روز از مصوبات این کارگروه است.
همچنین شناسایی کریدورهای پرحجم هوا در شهر ارومیه و شهرهای بزرگ استان و جلوگیری از بلند مرتبه سازی در این دالان ها و جلوگیری سوزندان بقایای محصولات کشاورزی در مزارع و برخورد با عوامل سوزاندن لاستیک و نخاله های ساختمانی در محدوده شهرازدیگر مصوبات کاروگروه استانی آلودگی هوا و مقابله با پدیده گردوغباراست.