نتایج نهایی پست های اداری آزمون استخدامی بهمن ماه 1394 شهرداری های استان آذربایجان غربی اعلام شد

بر اساس اعلام  دفتر امور شهری و شوراهای  استانداری آذربایجان غربی نتایج نهایی پست های اداری آزمون استخدامی بهمن ماه 1394 شهرداری های استان آذربایجان غربی به شرح ذیل است:

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی حسابدار شهرداری اشنویه آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210105

داریوش اکبری

سلطانعلی

2972224876

50/65

78/132

28/198

معرفی به گزینش

2

1220066

سمیه علی بلاغی علی آباد

علی

2950028756

00/56

17/134

17/190

ذخیره

3

1220061

سیده تهمینه حسینی

سید عزیز

2950015719

50/53

53/133

03/187

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی حسابدار شهرداری بوکان آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210010

هیوا خادمی

حسن

3762076693

50/79

53/110

03/190

معرفی به گزینش

2

1210106

محمد امین فیاضی قوزلو

حسن

2929850337

50/60

50/126

00/187

ذخیره

3

1210096

صلاح رحیم نوری جانی

حاتم

2929829524

00/59

53/110

53/169

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی حسابدار شهرداری پلدشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210060

ناصر علیزاده اقدم

موسی

4929929318

00/70

36/114

36/184

معرفی به گزینش

2

1210124

مهدی عبدالله پور

نسیم

2910009424

00/64

89/103

89/167

ذخیره

3

1210021

توحید قلی زاده

غفار

2830897226

00/57

44/94

44/151

0

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی حسابدار شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210003

عبدالرحمن ابوبکری

رسول

2889894101

00/79

83/141

83/220

معرفی به گزینش

2

1210040

آوات حسین زاده

ابوبکر

2929901667

50/64

36/114

86/178

ذخیره

3

1220016

ناسکی محمودپور

عبدالله

2880127831

50/62

25/109

75/171

0

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس روابط عمومی شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1220073

پروانه فرامرزیانی

غلامعلی

2740217757

00/86

00/105

00/191

معرفی به گزینش

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس شهرسازی شهرداری فیرورق آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1220084

سمیرا سلحشور

اسماعیل

2803342723

00/80

83/111

83/191

معرفی به گزینش

2

1210146

سهند آقازاده مقدم

علی

2750781639

50/74

67/116

17/191

ذخیره

3

1210153

احمد سلیمانی اوراشکی

محمد قاسم

0930806603

50/71

34/103

84/174

0

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی متصدی امور دفتری  شهرداری فیرورق آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210284

اکبر قاسملو

یوسف

2790200203

00/67

81/111

81/178

معرفی به گزینش

2

1210197

مهدی کاظمی نسب

عسگر

2802916297

00/59

72/116

72/175

ذخیره

3

1220130

ژیلا آقایاری

قاسمعلی

2790032408

50/66

11/101

61/167

0

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210297

سلیم اجاق

علی

2889933407

00/58

31/100

31/158

معرفی به گزینش

2

1210317

سید ارشاد مجتوی

سید فیصل

2755485612

00/58

22/92

22/150

ذخیره

3

1210301

دلشاد قادریان

محمدامین

2889860728

00/63

61/85

61/148

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی مسئول دفتر شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210345

رحمان حسنی

حسن

2880130344

50/66

44/158

94/224

معرفی به گزینش

2

1210387

مهران محمدی

عبدالرحمن

2889789446

00/82

33/130

33/212

ذخیره

3

1210374

بهزاد صفاجو

عبدالحمید

2889837378

00/82

50/126

50/208

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس امور فرهنگی شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210643

ایوب حسن پور

لقمان

2889882616

00/72

11/76

11/148

معرفی به گزینش

2

1210656

امجد میرزائی

عباس

3762078947

50/63

50/80

00/144

ذخیره

3

1210646

بختیار احمدی

خضر

2880012333

00/59

78/81

78/140

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی متصدی آمار و اطلاعات  شهرداری سیه چشمه آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210695

رامین حمزه لی

مجید

2910020312

00/72

83/95

83/167

معرفی به گزینش

2

1210722

جواد بدلی

عبدالله

2919910736

00/71

25/86

25/157

ذخیره

3

1220200

الهام قنبرلو

غلام

2790246701

00/74

31/77

31/151

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کاردان امور رایانه  شهرداری سلماس آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210801

حامد خبری

حسن

2851764667

50/73

25/86

75/159

معرفی به گزینش

2

1210837

میثم قبادی قره قشلاقی

خالق

2840157209

50/51

44/89

94/140

ذخیره

 

 

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارپرداز  شهرداری خوی آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210958

هادی ارفع نیا

مرتضی علی

2803374617

00/70

92/93

92/163

معرفی به گزینش

2

1210927

بهنام عبداللهی

ابراهیم اژدر

2803676559

50/64

83/95

33/160

ذخیره

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارپرداز شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210996

رحمن بایزیدی

محمد

2889980103

00/58

97/84

97/142

معرفی به گزینش

2

1210930

حبیب ملکه باغچه

محمد

2939876762

00/51

67/71

67/122

ذخیره

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارپرداز شهرداری سلماس آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1210881

رضا عزتی

اسماعیل

2840006154

00/83

72/90

72/173

معرفی به گزینش

2

1210923

سجاد شجاعی کهنه شهری

یحیی

2840021641

00/65

83/95

83/160

ذخیره

3

1211054

صائب فتوت

ابراهیم

2851595411

00/66

28/93

28/159

0

 

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی انباردار شهرداری سلماس آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211104

امین عاقلی حبشی

قاسم

2840084686

00/62

53/87

53/149

معرفی به گزینش

2

1211126

باقر نصرالهی

سلطان علی

2851829221

00/62

89/86

89/148

ذخیره

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس آموزش  شهرداری سلماس آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211154

هادی پور نوری قوطورلار

اصلان

2740083661

50/75

78/98

28/173

معرفی به گزینش

2

1211197

مهران راستگو

محمود

2840086417

50/68

86/79

36/148

ذخیره

3

1211182

مسعود قلی زاده کهنه شهری

محمد

2851782584

00/56

86/79

86/135

0

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی جمعدار امین و اموال شهرداری فیرورق آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1220337

مهسا ابری

علیرضا

2790029245

00/67

61/121

61/188

معرفی به گزینش

2

1220308

ریحانه دل افروز

علی اکبر

2803526204

50/67

03/99

53/166

ذخیره

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس عمران شهرداری اشنویه آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

2

1211294

فرهنگ آقایی

حسین

2755764546

50/77

33/88

83/165

معرفی به گزینش

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس عمران  شهرداری بوکان آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211274

مهدی آقا محمدی

محمد

2972290763

00/71

75/97

75/168

معرفی به گزینش

2

1211482

منصور راد

محمد

293820392

25/66

31/100

56/166

معرفی به گزینش

3

1211415

عزیز زمیاد

حسین

292106786

00/82

03/84

03/166

ذخیره

4

1211473

منصور کریمی

صدیق

2929793740

00/61

31/100

31/161

ذخیره

5

1211282

ادریس حسینی

ابوطالب

2929870303

00/64

19/95

19/159

0

6

1211404

بابک ملکی باروق

یاور

2972367715

50/74

44/84

94/158

0

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس عمران شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211371

کامل رسولی

محمد

2889063895

00/85

44/89

44/174

معرفی به گزینش

2

1211360

صابر شمسی

محمد

2880042453

00/62

33/84

33/146

ذخیره

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس عمران شهرداری سیه چشمه آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211273

حسن خضری

محمد

2919917481

00/76

22/87

22/163

معرفی به گزینش

2

1211433

سهیل باوقار

مرتضی

2803386836

50/72

17/88

67/160

ذخیره

3

1211355

سعید محمدزاده

موسی

2820019943

50/59

92/93

42/153

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس خدمات شهری  شهرداری سردشت آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211561

محسن رشیدی

قاسم

2889830365

00/82

44/89

44/171

معرفی به گزینش

2

1211570

خضر پاکان

حسن

2880198429

00/57

86/79

86/136

ذخیره

3

1211558

محمد رسولی

حاجی

2889963683

50/64

31/54

81/118

0

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی متصدی امور دبیرخانه شورا  شهرداری فیرورق آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1220411

سهیلا الماسی

حسین

2790018731

50/56

11/106

61/162

معرفی به گزینش

2

1211610

رضا مددلو

ناصر

2790178097

00/62

31/100

31/162

ذخیره

3

1211583

ناصر جعفرزاده

کریم

2803446308

00/60

72/94

72/154

0

 

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس نقشه برداری شهرداری بوکان آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211668

فرزاد صالح امین

لطیف

2753819531

50/88

44/124

94/212

معرفی به گزینش

2

1211652

اسماعیل امینی

حسین

2929943297

50/67

72/136

22/204

ذخیره

3

1211657

ابراهیم اسمعیل زاده

محمد

2929752491

50/67

06/129

56/196

0

 

 

اعلام نتایج نهایی رشته شغلی کارشناس فضای سبز  شهرداری سیه چشمه آزمون استخدامی بهمن 94

ردیف

شماره داوطلب

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کدملی

نمره مصاحبه

نمره تخصصی با اعمال ضریب

جمع

نتیجه

1

1211685

آیدین اعتماد

محمد حسین

2753754683

00/87

26/77

26/164

معرفی به گزینش

2

1220432

فاطمه حسن زاده

شهباز

2802838148

50/76

00/85

50/161

ذخیره

3

1211680

اسماعیل بگلری

عشقعلی

2910000771

00/67

69/83

69/150

0

 

* لازم به توضیح است که قبولی نهایی داوطلبین منوط به تائید هسته گزینش بوده ، لذا در صورت عدم تائید هسته گزینش و یا انصراف داوطلب از نفرات ذخیره دعوت به عمل خواهد آمد . 

* تا زمان اطلاع رسانی از طریق استانداری و یا شهرداری نیازی به مراجعه حضوری پذیرفته شدگان نبوده و مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد .